Gebeliğini sonlandırmak amacıyla hekime gelen hastada tam bir anamnez alınmalıdır. Son adet tarihi ,kan grubu,geçirdiği hastalıklar,neden gebeliği istemediği,bundan sonra aile planlaması konusunda ne yapacagı vs iyi irdelenmeli ve kendisine işlem öncesi ve sonrası tibbi danışmanlık verilmelidir.

Etraflı bir sorgulama sonrası tam jinekolojik muayene ve transvajinal ultrasonografi ile muayene yapılmalıdır. Kaç haftalık gebelik olduğu tespit edilmeli ve kayıt edilmelidir.Hastanın son adet tarihi mutlaka yazılmalıdır.Herhangi bir şüpheli duruma karsı hastanın dosyasına ultrasonografi resmi iliştirilmelidir. Işlem yapılacak hastada genital yol enfeksiyon taraması yapılmalı, yapılamıyorsa özellikle chlamydia enfeksiyonu açısından etkili antibiotik tedavisi işlemden sonra uygulanması gereklidir. Yüksek riskli gruplarda hepatit ve AIDS testi mutlaka yapılmalıdır.

Vaginal smear alınması mutlaka tüm hastalarda olduğu gibi önerilmelidir.

İşlem sırasında kullanılan anestezi şekilleri:

Genel Anestezi;Muayenehanelerde ve ameliyathanesi olmayan kliniklerde genel anestezi yapmak doğru değildir. Genel Anestezi hastane koşullarinda yapılmalıdır. Sedo anestezi Hastanın ağrı ve huzursuzluğunu azaltmak için kullanılan bir anestezi seklidir. Eğer operasyon geçirecek kişinin ağrı eşiği düşük ve aşırı bir şekilde korkuyorsa sedo anestezi en uygun yöntemdir. Damar yolu ile sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar verilerek hastada hafif bir uyku hali oluşturulur ve operasyon rahatlıkla yapılabılır.

Lokal anestezi rahmin iki yanına yapılan lokal anestezik maddeler ile yapılan işlemdir.